Turhapo Logo
Teknoloji Ve Müşteri Deneyimi Türkiye Nin Kazançlı Geleceği (1)

Teknoloji ve Müşteri Deneyimi: Türkiye’nin Kazançlı Geleceği

Cemile Banu Hızlı: “Teknolojik gelişmeler Türkiye’nin lehine işliyor”

YENİ NESİL MÜŞTERİ DENEYİMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMASI 2023’ÜN SONUÇLARI AÇIKLANDI

Müşteri deneyimi yönetimi alanının gelişimi için 15 yıldır sektöre hizmet veren Çağrı Merkezleri Derneği, yeni kapsamı ve adıyla ilk pazar araştırmasını gerçekleştirdi. Sektörün genişleyen alanına uygun olarak artık “Müşteri Deneyimi Yönetimi ve Teknolojileri Derneği” adı ile hizmet vermeye başlayan dernek, Yeni Nesil Müşteri Deneyimi Yönetimi Araştırması 2023’ün sonuçlarını ilk olarak basın ile paylaştı. PwC Türkiye ile yapılan sektörün en kapsamlı araştırmasının sonuçlarına göre; sektörde geleceğin teknolojilerine yatırım yapanlar ve iş yapış şekillerine doğru stratejilerle entegre edenler müşteri deneyimi yönetiminde rekabet avantajı sağlarken, teknolojik gelişmeler de Türkiye’nin lehine işliyor.

Müşteri deneyimi yönetimi alanının en kapsamlı araştırması ‘Yeni Nesil Müşteri Deneyimi Yönetimi Araştırması 2023, “Çağrı Merkezlerinin Dönüşen Dünyaya Uyumu” çerçevesinde bu iş alanında faaliyet gösteren tüm paydaşlara rehber olacak şekilde hazırlandı. Araştırmanın sonuçları, iş alanındaki değişimine öncülük eden ve dijital evrimin bir sonucu olarak kapsayıcılığını genişleterek adını değiştiren ‘Müşteri Deneyimi Yönetimi ve Teknolojileri Derneği’ (MDYD) ev sahipliğinde açıklandı.

MDYD Yönetim Kurulu Başkanı C. Banu Hızlı, MDYD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haktan Saran ile PwC Yönetim Danışmanlığı Şirket Ortağı Yiğit Arslan’ın katılımıyla gerçekleşen ve bilişim ve ekonomi basınının ağırlandığı toplantıda, içeriği geçtiğimiz yıllara göre daha derinleştirilen ‘Yeni Nesil Müşteri Deneyimi Yönetimi Araştırması’ kapsamında müşteri deneyimi yönetimi alanında gelişen teknolojiler, değişen müşteri deneyimi ve tüketici beklentileri, şirketlerin teknolojiye hakimiyeti odağında değerlendirildi. Büyük bir dönüşümden geçen müşteri deneyimi yönetimine ilişkin küresel ve ulusal eğilimler; 105 şirketin katıldığı kapsamlı bir anket ile 18 sektör lideriyle yapılan görüşmeler neticesinde çağrı merkezleri ve müşteri deneyimi ekosistemi odağında yeni bir bakış açısıyla incelendi.

Teknoloji ve Müşteri Deneyimi Türkiye nin Kazançlı Geleceği (3)
MDYD Yönetim Kurulu Başkanı C. Banu Hızlı

Çağrı merkezleri, müşteri deneyimini yöneten merkezlere dönüştü”

Türkiye’deki gelişmelerin ekseninde hayata geçirilen ve adeta ülke konjonktürünün fotoğrafını çeken araştırma, müşteri deneyimi alanın gelişen boyutlarını da gözler önüne serdi. Toplantıda söz alan MDYD Yönetim Kurulu Başkanı C. Banu Hızlı, “Çağrı merkezleri, son on yılda dijitalleşme, uzaktan hizmetler ve yeni iş modellerinin etkisiyle müşteri deneyimi yönetimini baştan sona sahiplenen bir yapıya dönüştü. Çağrı merkezleri, müşteri deneyimini yöneten merkezlere dönüşürken, teknolojik gelişmeler, dijitalleşme ve tüketici davranışları bu dönüşümü tetikledi. Buna paralel derneğimizin kapsamı da genişledi, artık teknoloji sağlayıcılar, eğitim ve danışmanlık firmaları da derneğimizin üyeleri arasında yer alabiliyor” açıklamasında bulundu.

Bu değişimin sonuçlarını ortaya koymak için bu sene ilk defa sadece verilere değil, uzman ve liderlerin analizlere dayalı bir rapor hazırladıklarını belirten Hızlı, raporun çok dikkat çeken başlıklarını şöyle sıraladı: İş alanımızda sağlanan istihdamın %36’sı iç kaynak ve %64’ü ise dış kaynakta. 140 binin üzerinde müşteri temsilcisi bulunuyor ve uzaktan çalışma hayatımızın bir parçası haline geldi. Araştırmaya katılan firmaların %58’i evden çalışıyor, %18’i hibrit bir modeli benimsemiş durumda. Müşteri deneyiminde öncü sektörler olan bankacılık, finansal sigorta, telekomünikasyon, kamu hizmetleri ve e-ticaret alanlarında toplam istihdamın %50’si gerçekleşiyor. Biz, Müşteri Deneyimi Yönetimi ve Teknolojileri Derneği olarak, iş alanımızdaki bu dönüşüme liderlik ediyoruz ve sadece geleceği tahmin etmek değil ona uyum sağlama konusunda da kararlıyız” dedi.

Teknoloji ve Müşteri Deneyimi Türkiye nin Kazançlı Geleceği (4)
MDYD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haktan Saran

Türkiye’den yurtdışına 11 binin üzerinde çalışan ile yabancı dilde hizmet veriliyor

Araştırma sadece pazar büyüklüğünü değil, aynı zamanda sektörün ülke ekonomisine olan etkisini de açıkça gösterdi. Müşteri deneyimi yönetimi iş alanında yaşanan yurt dışı açılımına da projeksiyon tutan rapora göre, yeni hedef pazarlara erişimle, hizmet ihracatı ve ekonomiye katkı artmaya devam ediyor. Sektörde faaliyet gösteren şirketlerin %83’ü dünyanın en büyük global markaları adına 11binin üzerinde müşteri temsilcisi ile yabancı dillerde hizmet veriyor. Almanya, Hollanda, Birleşik Krallık, Avusturya ve Fransa sektörün ihracat pazarları arasında başı çekiyor. Türkiye çağrı merkezleri, yüksek olgunluk seviyesi ve teknoloji adaptasyonu ile hizmet ihracatı konusunda büyük potansiyel taşıyor.

Teknolojiyi iyi kullanan Türkiye, Avrupa için hub olabilir

Müşteri Deneyimi Yönetimi ve Teknolojileri Derneği (MDYD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haktan Saran; iyileştirme alanlarını değerlendirerek müşteri deneyimi yönetiminin gelişimi için etkin politika ve teşviklerin sunulmasının önemli olduğu vurguladı. Anadolu’ya açılımda sunulan teşviklerin örnek alınması, Türkiye’nin coğrafi konumunun sunduğu avantajların değerlendirilmesinin önemini hatırlatan Saran, “Rapor bize gösteriyor ki istihdam ve hizmet ihracatı, teşvikler konusunda sıkça vurgulanan ihtiyaç başlıklarından. Teşvikler yoluyla Türkiye, özellikle Avrupa ve Orta Doğu pazarları için güçlü bir merkez üs olabilir. İş alanımızın Türkiye ekonomisine katkısının devamlılığı açısından, devlet ve ekosistem oyuncuları arasındaki iş birlikleri önem arz ediyor” dedi.

Teknoloji ve Müşteri Deneyimi Türkiye nin Kazançlı Geleceği (2)
PwC Yönetim Danışmanlığı Şirket Ortağı Yiğit Arslan

Tüketicilerin alışkanlık ve davranışlarındaki evrimin itici gücü teknoloji

Müşteri alışkanlıklarının önemli ölçüde değiştiği günümüzde teknoloji bu değişimin ana aktörü olarak ilk sırada yer alıyor. Tüketicilerin satın alma kanalları arasında dijital kanalların yoğunluğunun arttığının gözlemlendiği araştırmaya katılanların %56’sı mobil cihazların alışveriş amacıyla kullanımının artacağını düşünüyor. Markalarla etkileşimde ise kişiselleştirilmiş deneyimler ve proaktif çözümler tercih ediliyor. Tüketicilerin alışkanlık ve davranışlarındaki evrim, müşteri deneyiminde yeni dinamikler yaratıyor. Bu değişimin arkasındaki ana itici güç ise teknolojik gelişmeler. Tüketicilerin satın alma kanalları arasında

dijital kanalların yoğunluğu artarken markalarla etkileşimlerinde kişiselleştirilmiş ve proaktif çözümler tercih ediliyor. Yeni teknolojilerin sağladığı fırsatlar, sektörün iş yapış biçimleri ve yetkinliklerinin de dönüşümünü tetikliyor. Araştırmaya göre; ses biyometriği, gelişmiş veri analitiği, yapay zeka, robotik otomasyon, bilgi güvenliği, yoğun görsel deneyim, bulut çözümleri, kuantum bilişim ve deneyim ölçümüne yönelik teknolojik çözümler günümüz ve geleceğin teknolojileri arasında öne çıkıyor. Geleceğin teknolojilerine yatırım yapanlar ve iş yapış şekillerine doğru stratejilerle entegre edenler, müşteri deneyimi yönetiminde rekabet avantajı sağlıyor. Teknolojik interaktivite tarafında ise müşteri memnuniyeti ölçümünde doğrudan müşteri geri bildirimi veya anketlerin kullanım oranı %82’yi, sosyal medya verisini müşteri içgörüsü çıkarmak için kullananların oranı %71’i buluyor. Beklentileri karşılamak için öncelikli üç alan teknoloji, süreç ve eğitim olarak sıralanıyor. Cemile Banu Hızlı, Türkiye’nin genç nüfusu ile teknolojiye çok hızlı entegre olabildiğine dikkat çekerek, “Teknoloji Türkiye’nin lehine işliyor. Bu fırsatı bir avantaja dönüştürmek bizim elimizde, teknolojiyi takip etmek yerine yöneten bir konumda olmalıyız” diye konuştu.

Yatırım planlarında yapay zekâ ilk 5’te

İleri teknolojilere bugünden yatırım yapan aktörlerin, müşteri deneyimi yönetiminde büyük avantajlar elde edeceğinin ortaya konduğu araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 56’sı teknolojiyi müşteri deneyimini iyileştirmek, yüzde 46’sı ise rekabet avantajı sağlamak için bir itici güç olarak görüyor. Önümüzdeki 1 yıl içinde müşteri deneyimi alanında teknoloji yatırımı yapmak isteyen firmaların radarında sırasıyla akıllı sanal asistanlar, bilgi güvenliği teknolojileri, bulut tabanlı platformlar, gerçek zamanlı veri analitiği ve generative AI yer alıyor. Haktan Saran, şu an akıllı sanal asistanlara yönelik trendin yapay zeka kullanımı karşısında kısa sürede ikinci plana ineceğini öngördüklerinin altını çizerek,“Tüketici etkileşimlerini ve tercihlerini daha iyi analiz ederek daha kişiselleştirilmiş deneyimler sunma yeteneği, yapay zekanın büyük bir avantajı. Buna ek olarak, büyük veri işleme kapasitesine sahip olması ile iş süreçlerini otomatikleştirme ve veri tabanlı kararlar alma konularında büyük bir güç sağlıyor” diye konuştu.

Sektörün yüzde 70’i kadınlardan oluşuyor, iş gücünün eğitim düzeyi artıyor

Güncel rakamlara göre; iş gücüne katkı sağlayan ve yaklaşık 170 bin kişiyi istihdam eden müşteri yönetimi deneyimi alanındaki çalışanlarının %70’i kadınlardan oluşuyor. Araştırma ön lisans ve üzeri olacak şekilde üniversite mezunu çalışan oranının %53 olduğunu ve yaş ortalamasının ise 27 olduğunu gösterdi. Sektörde teknolojiyi etkin kullanan insan kaynağının geliştirilmesine yönelik yatırımların artması da araştırmada önemli bir konu başlığı olarak dikkat çekiyor. Yetkinlik geliştirme ve insan kaynağına erişimde zorluk yaşayanların oranı %62’yi bulurken, teknik eğitim programlarını genişletenlerin oranı %84’e çıkıyor. PwC Yönetim Danışmanlığı Şirket Ortağı Yiğit Arslan sektördeki eğitim seviyesinin artmasının önemini şöyle vurguladı: “Gelişmekte olan bölgelerde ekonomik büyümeye çarpan etkisinde bulunan çağrı merkezleri, aynı zamanda kayıtlı istihdam, kadınların ve gençlerin işgücüne katılımı gibi pek çok konuda ülke ekonomisine katkı sunuyor. Sektör, bölgesel kalkınma ve genç kadın istihdamına sağladığı katkıyla sürdürülebilirlik hedeflerini desteklemeye devam ediyor.”

Her 10 şirketten 8’inin müşteri deneyimi departmanı bulunuyor

Dünyada müşteri iletişim merkezleri, yenilikçi çözümlerle müşteri deneyiminde beklentileri yukarı taşırken, deneyim yönetimi merkezileşmiş bir yapıya dönüyor. Katılımcı firmaların yüzde 51’i müşteri deneyimi yönetimine ilişkin operasyonları, yüksek oranda Müşteri Deneyimi (CX) departmanı tarafından yönetiyor; %30’u ise bu departmanı ayrı bir yapı olarak tanımlıyor ancak aynı yönetim yapısı içinde yönetiyor. Çağrı Merkezi, operasyonel bir maliyet merkezi olarak ele alınır, operasyondan sorumlu üst yöneticiye bağlıdır diyenlerin oranı ise %19. Araştırmaya katılan şirketlerin sadece %25’inin müşteri deneyimi departmanı bulunmazken bu firmaların %53’ü ise Müşteri Deneyimi (CX) Departmanı kurma planı yapıyor.

CX 360 Müşteri Deneyimi Yönetimi Zirvesi” sektör profesyonellerini bir araya getirdi

Müşteri Deneyimi Yönetimi ve Teknolojileri Derneği tarafından 10 yıldır geleneksel olarak düzenlenen, bu sene değişen konseptiyle ilk kez gerçekleşecek olan ‘CX 360 Müşteri Deneyimi Yönetimi Zirvesi’nde Türkiye’den ve dünyadan alanında uzman fikir önderleri konuşmacı olarak yer aldı. Avrupa’da faaliyet gösteren derneklerin yöneticilerinin de katıldığı 5 Ekim’de Swiss Otel’de gerçekleşen zirvede, sektörün üst düzey profesyonelleri bir araya geldi.

Tüm Reklam, Tanıtım ve İşbirlikleri için bulten@turhapo.com

Tüm Reklam, Tanıtım ve İşbirlikleri için bulten@turhapo.com


Dosİder 30. Yıl Zirvesi Doğal Gaz Ve Yenilenebilir Enerji Stratejileri (1)
DOSİDER 30. Yıl Zirvesi: Doğal Gaz ve Yenilenebilir Enerji Stratejileri
Zaferin Rengi Fenerbahçe Nin Tarihine Saygı Duruşu Sinemada (10)
Zaferin Rengi: Fenerbahçe’nin Tarihine Saygı Duruşu Sinemada
Tatilsepeti Ceo Su Kaan Karayal Dan 2023 Turizm Değerlendirmesi (3)
Tatilsepeti CEO’su Kaan Karayal’dan 2023 Turizm Değerlendirmesi
İhlas Medya Grubu Nun Yeni Dergisi İş Dünyası Aralık Sayısı Tanıtımı İstanbul Boğazı Nda Gerçekleşti (2)
İhlas Medya Grubu’nun Dergisi İş Dünyası Aralık Sayısı Tanıtımı, İstanbul Boğazı’nda gerçekleşti
Osman Hamdi Bey Ve Koleksiyonu 15 Aralık Ta Müze Severlerle Buluşuyor (1)
Osman Hamdi Bey ve Koleksiyonu: 15 Aralık’ta Müze Severlerle Buluşuyor
Neo Portföy Yönetimi Ve Fenercioğlu A.Ş. Den Stratejik İş Birliği İşte Detaylar! (1)
Neo Portföy Yönetimi ve Fenercioğlu A.Ş.’den Stratejik İş Birliği: İşte Detaylar!
Cop28 Konferansı Günsu Saraçoğlu Nun Sergisi Ve Sanatın Gücü (1)
COP28 Konferansı: Günsu Saraçoğlu’nun Sergisi ve Sanatın Gücü
Oscar Ödüllü Yönetmen George Miller, Mad Max Evrenine Geri Dönüyor Furiosa'nın Hikayesi Başlıyor! (1)
Oscar Ödüllü Yönetmen George Miller, “Mad Max” Evrenine Geri Dönüyor: Furiosa’nın Hikayesi Başlıyor!
Gelir Eşitsizliği Kapitalizmin Doğal Sonucu Mu, Yoksa Adaletsiz Bir Sistem Mi (1)
Gelir Eşitsizliği: Kapitalizmin Doğal Sonucu mu, Yoksa Adaletsiz Bir Sistem mi?
İnsan Genetiği Üzerindeki Müdahale İleri Genetik Teknoloji, Etik Mi Yoksa Tehlikeli Mi (1)
İnsan Genetiği Üzerindeki Müdahale: İleri Genetik Teknoloji, Etik mi Yoksa Tehlikeli mi?
Mesut Eren In Baskı Resim Sergisi Sanatseverlerle Buluştu (1)
Mesut Eren’in Baskı Resim Sergisi Sanatseverlerle Buluştu
Buse Arslan Ve Çağrı Şensoy Dan Sınırları Zorlayan Tiyatro Performansı Schrödinger In Öteki Kedisi (1)
Buse Arslan ve Çağrı Şensoy’dan Sınırları Zorlayan Tiyatro Performansı: “Schrödinger’in Öteki Kedisi”
Nilüfer Belediyesi Fotoğraf Müzesi, Baha Gelenbevi Ve Seyit Ali Ak ı Unutulmayanlar 1 Sergisiyle Anıyor (1)
Nilüfer Belediyesi Fotoğraf Müzesi, Baha Gelenbevi ve Seyit Ali Ak’ı “Unutulmayanlar-1” Sergisiyle Anıyor
Geri Dönüşüm Ekonomisi Atıkları Kaynağında Değerlendirme (3)
Geri Dönüşüm Ekonomisi: Atıkları Kaynağında Değerlendirme
Back To The Future (1985) Zamanın Ötesinde En İyi Zaman Yolculuğu Filmleri Listesi (1)
Zamanın Ötesinde: En İyi Zaman Yolculuğu Filmleri Listesi
Samim Kocagöz ün Zengin Edebiyat Dünyası Nın Belgeseli (1)
Samim Kocagöz’ün Zengin Edebiyat Dünyası’nın Belgeseli
Ey Türkiye Vergi Maratonu Yarışması Nda Yeteneklerini Sergileyen Genç Vergi Profesyoneli Belli Oldu (1)
EY Türkiye Vergi Maratonu Yarışması’nda Yeteneklerini Sergileyen Genç Vergi Profesyoneli Belli Oldu
Edcrunch Konferansı, Eğitim Profesyonellerini Kazakistan'da Bir Araya Getirdi 1
EdCrunch Konferansı, Eğitim Profesyonellerini Kazakistan’da Bir Araya Getirdi
Reyhan Uludağ ın Hadi Bana Çizgini Anlat Sergisi, Altunizade Kültür Ve Sanat Merkezi Nde (1)
Reyhan Uludağ’ın “Hadi Bana Çizgini Anlat” Sergisi, Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi’nde
Paperwork, Türkiye’nin En Büyük İş Süreçleri Zekâsı Etkinliğinde İş Akışı Ve Doküman Yönetimi Çözümleri Alanındaki Yenilikleri Paylaştı 1
PAPERWORK, Türkiye’nin En Büyük İş Süreçleri Zekâsı Etkinliğinde İş Akışı ve Doküman Yönetimi Çözümleri Alanındaki Yenilikleri Paylaştı
Onur Alakay İmzalı Abstract Acceleration Sergisi Root Karaköy De Sanatseverlerle Buluştu (2)
Onur Alakay İmzalı ‘Abstract Acceleration’ Sergisi Root Karaköy’de Sanatseverlerle Buluştu
Renk Analizi Akımı Kişisel Stilinizi Keşfedin! Seamlesstance 1
Renk Analizi Akımı: Kişisel Stilinizi Keşfedin! Seamlesstance
Mördak Talent Academy, Yapay Zeka Destekli Senaryo Yazarlığı Atölyesi İle Yeteneklere Yeni Bir Kapı Açıyor (1)
Mördak Talent Academy, Yapay Zeka Destekli Senaryo Yazarlığı Atölyesi İle Yeteneklere Yeni Bir Kapı Açıyor
İklim Değişikliği Gerçek Mi Bilimsel Ve Politik Tartışmalar (1)
İklim Değişikliği Gerçek mi? Bilimsel ve Politik Tartışmalar
Bahadır İçel, Uyumsal Zeka Aq Tüm Zamanların Başarı Formülü İle Dikkat Çekiyor (2)
Bahadır İçel, “Uyumsal Zeka AQ: Tüm Zamanların Başarı Formülü” İle Dikkat Çekiyor
1 2 3 277

Türkiye Haber Portalı Logo 2
Turhapo Logo
Türkiye News Portal Logo

INDEX URL LIST